Reglamento

IX 10K NOCTURN PLATJA DE GANDIA-TRASMEDITERRANEA

En memorial a Toni Herreros

Dissabte 13 de juny del 2020

 

REGLAMENT DE LA PROVA – ( REGLAMENT EN VALENCIÀ – Castellano a continuación)

 

Art. 1. El Club d’atletisme Safor Teika amb el patrocini de l’Ajuntament de Gandia, organitzen la IX 10K NOCTURN PLATJA DE GANDIA-TRASMEDITERRANEA en Memorial a TONI HERREROS. La prova tindrà lloc el dissabte 13 de juny de 2020, a les 21:30 hrs.

 

Art. 2. El circuit està homologat per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, amb una distància total de 10 km, sent la totalitat de la superfície d’asfalt. L’Eixida estarà situada al C/ Clot de la Mota i l’arribada al Passeig Neptú (les dues entre Avda. La Pau i C/ Alcoi).Tots els punt quilomètrics estaran assenyalats. La cursa està inclosa en el XXII Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València.

 

Art. 3. Podran participar totes les persones majors de 18 anys amb les limitacions establertes al Reglament per a carreres en ruta per a les carreres d’àmbit autonòmic publicat per la RFEA i la FACV.

Art. 4. Categories i premis:

MASCULI ANY / EDAT FEMENI ANY / EDAT
Junior 2001/2002 Junior 2001/2002

Promesa

1998/2000

Promesa

1998/2000

Sènior

1981 /1997

Sènior

1981 /1997

Veterà “A”

1971/1980

Veterana “A”

1971/1980

Veterà “B”

1961/1970

Veterana “B”

1961/1970

Veterà “C”

1960 i anteriors

Veterana “C”

1960 i anteriors

Local

Categoria única

Local

Categoria única

*Categories a efectes de FACV vore: Anexo I del REGLAMENTO – GUIA 2019-20 PARA LOS ORGANIZADORES DE CARRERAS POPULARES

Art. 5. Durant el circuit, haurà un control d’avituallament aproximadament al km. 5.

Així mateix l’eixida es realitzarà en caixons en funció de les marques de temps acreditades en una prova oficial:

 • Caixó de Sub-35’ (Ritme de carrera per a fer 10km per baix de 35 minuts)
 • Caixó de Sub-40’ (Ritme de carrera per a fer 10km per baix de 40 minuts)
 • Caixó de Sub-45’ (Ritme de carrera per a fer 10km per baix de 45 minuts)
 • Caixó de Més-45’ (Ritme de carrera per a fer 10km per dalt de 45 minuts)

 

Art. 6. L’entrega de trofeus es realitzarà en finalitzar la prova.

Els trofeus queden establerts de la següent manera:

 • Trofeu als 3 primers de la general
 • Trofeus als 3 primers de cada categoria
 • Trofeu als 3 primers locals home i dona

Art. 7. La cursa serà cronometrada pel sistema de xip no retornable.

Art. 8. INSCRIPCIONS.

 • Inscripcions participants al XXIII Circuit de Carreres Populars Diputació de València
  • Les inscripcions dels participants al Circuit de la Diputació a la IX 10k Nocturn Platja de Gandia-Trasmediterranea en Memorial Toni Herreros, ho faran a la web oficial del Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València circuitodiputacionvalencia.es
 • Inscripcions generals de la IX 10 k Nocturn Platja de Gandia-Trasmediterranea en Memorial Toni Herreros.
  • Les inscripcions dels participants a la IX 10 kN Platja de Gandia-Trasmediterranea en Memorial Toni Herreros, ho faran mitjançant la pàgina web: 10kgandia.com

La quota d’inscripció serà:

 • des del 01 de març fins al 15 de març 7 € (o fins arribar a 1.000 inscripcions)
 • des del 16 de març fins al 10 de maig 8 €
 • des del 11 de maig fins el 31 de maig 10 €
 • des del 01 de juny fins el 10 de juny 12 €

Les inscripcions estaran obertes fins a les 23:59 h. del dimecres 10 de juny o fins esgotar les 4.000 inscripcions.

No es tornaran els diners en cas de no realitzar-se la prova per motius climatològics i/o altres que no siguen competència de l’organitzador d’aquesta.

 

NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA

Art. 9. L’entrega de dorsals tindran lloc a partir del divendres dia 12 de juny, de 18:30 a 21:00 h. i el dissabte dia 13 de juny de 10:00 a 14:00 h. al HOTEL RH BAYREN (UBICACIÓ). En horari de vesprada, el dissabte s’entregaran els dorsals en la zona d’eixides, a l’avinguda de la Pau (en la plaça al costat de la platja Varadero – UBICACIÓ), abans de la prova de 17:00 a 20:30 h, prèvia presentació del D.N.I, Carnet de Conduir o Passaport.

 

Art. 10.- L’organització no es fa responsable dels danys que en el transcurs de la prova puguen ocasionar-se els participants o a terceres persones; no obstant això, tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i accidents, d’acord amb el Reial Decret 1428/2003, del Reglament de Circulació.

 

 

Art. 11.- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Si són desestimades per este es podrà presentar reclamació per escrit i acompanyada d’un depòsit de 100 EUR al Jurat d’Apel·lació. En el cas de la resolució fóra favorable es tornaria el depòsit de 100 EUR. Si no hi ha Jurat d’Apel·lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable

 

Art. 12.- Mesures de seguretat i de control de les arribades i meta de les carreres en ruta: “No està permès (en aplicació de l’Art 144 de lRIA) córrer acompanyat de persones no participants en la mateixa, vagin a peu o en algun tipus de vehicle, ni portar xiquets en braços o en cotxets, així com tampoc es permet córrer amb animals, carros, etc. Esta prohibició s’estén a tota la carrera i molt especialment en l’arribada a meta, sent la seua inobservança motiu de possible desqualificació per part del jutge àrbitre.

 

Art 13.- En inscriure’s en la prova, els/les participants i d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), donen el seu consentiment perquè les seves dades de caràcter personal siguin tractats i incorporats a un fitxer titularitat de C.A. SAFOR TEIKA amb la finalitat de gestionar la publicitat, promoció i difusió de la 10KN PLATJA DE GANDIA MEMORIAL TONI HERREROS, així mateix, queden informats/des i donen el seu consentiment sobre la possibilitat que les dades siguin cedides a les empreses col·laboradores i/o patrocinadores de l’esdeveniment, amb la finalitat de fer arribar promocions i informació d’aquestes als participants, així com als mitjans de comunicació per donar difusió i publicitat de l’acte. Igualment, declaren haver estat informats/as de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, al domicili social de C. A. SAFOR TEIKA, en Av. Esports, nº4 de 46701 Gandia (València) o a través del correu electrònic comunicacio@clubatletismesafor.es

 

Art. 14.- Hi haurà servei d’ambulància al circuit i hospital de campanya situat a la zona de meta.

Art. 15.-Tots els participants pel fet de prendre l’eixida, accepten la totalitat d’aquest reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.

Art. 16.- L’organització podrà previndre si fos necessari la realització de controls antidòping

Art. 17.- Política de devolució. En cas que per inclemències del temps i/o per qüestions alienes a l’organització s’haguera d’anul·lar la cursa, la/el participant no tindrà dret a la devolució de l’import corresponent a la inscripció en aquesta. No obstant això, donada aquesta circumstància, la/el inscrita tindrà dret a rebre els premis i regals anunciats en el present reglament. S’anunciarà oportunament a la web oficial de la cursa el termini i procediment de retirada dels premis.

Una vegada inscrit/a a la prova, no tindrà dret a la devolució de l’import d’inscripció.

Art. 18.- Responsabilitat. La participació en l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. La/el participant, en el moment de la seua inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a participar en aquest tipus d’esdeveniment. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que les/els participants puguen ocasionar o derivar d’ells a tercers durant la prova.

Art. 19.- Tot allò no contemplat en el present reglament, es regirà per les normatives i reglaments de la FACV i RFEA per a la present temporada, així com per tot el reglamentat per instàncies superiors.

IX 10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA-TRASMEDITERRANEA

En memorial a Toni Herreros

Sábado 13 de junio del 2020

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA – ( REGLAMENTO EN CASTELLANO)

 

Art. 1. El Club d’atletisme Safor Teika con el patrocinio del Ayuntamiento de Gandía, organizan la IX 10K NOCTURNo PLAYA DE GANDIA-TRASMEDITERRANEA en Memorial TONI HERREROS. La prueba se celebrará el sábado 13 de junio de 2020, a las 21:30h.

 

Art. 2. El circuito está homologado por la Real Federación Española de Atletismo, con una distancia total de 10 km, siendo la totalidad de la superficie de asfalto. La Salida estará situada en la C/ Clot de la Mota y la llegada en el Passeig Neptú (las dos entre avda. La Pau i C/ Alcoi). Todos los puntos quilométricos estarán señalizados. La prueba está incluida en el XXII Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia.

 

Art. 3. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años con las limitaciones establecidas en el Reglamento para carreras en ruta para las carreras de ámbito autonómico publicadas por la RFEA i la FACV.

Art. 4.Categorías:

MASCULINO AÑO / EDAD FEMENINO AÑO / EDAD
Junior 2001/2002 Junior 2001/2002

Promesa

1998/2000

Promesa

1998/2000

Senior

1981/1997

Senior

1981/1997

Veterano “A”

1971/1980

Veterana “A”

1971/1980

Veterano “B”

1961/1970

Veterana “B”

1961/1970

Veterano “C”

1960 i anteriores

Veterana “C”

1960 i anteriores

Local

Categoria única

Local

Categoria única

*Categorías a efectos FACV ver Anexo I del REGLAMENTO – GUIA 2018-19 PARA LOS ORGANIZADORES DE CARRERAS POPULARES

 

 

Art. 5. Durante el circuito, habrá un control de avituallamiento aproximadamente al km. 5.

Así mismo la salida se realizará en cajones separados en función de las marcas acreditadas:

 • Cajón salida Sub-35’ (Ritmo de carrera en 10km para realizar un tiempo inferior a 35 minutos)
 • Sub-40’ (Ritmo de carrera en 10km para realizar un tiempo inferior a 40 minutos)
 • Sub-45’ (Ritmo de carrera en 10km para realizar un tiempo inferior a 45 minutos)
 • Más-45’ (Ritmo de carrera en 10km para realizar un tiempo superior a 45 minutos)

 

Art. 6. La entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba.

Los trofeos quedan establecidos de la siguiente forma:

 • Trofeos a los 3 primeros de la general
 • Trofeos a los 3 primeros de cada categoría
 • Trofeos a los 3 primeros locales hombre y mujer

Art. 7. La carrera será cronometrada por el sistema de Chip no retornable

Art. 8. INSCRIPCIONES.

 • Inscripciones participantes en el XXIII Circuito de Carreras Populares Diputación de Valencia
  • Las inscripciones de los participantes al Circuito de la Diputación a la IX 10k Nocturno Playa de Gandia-Trasmediterranea en Memorial Toni Herreros, lo harán por la web oficial del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia circuitodiputacionvalencia.es
 • Inscripciones generales de la IX 10k Nocturno Playa de Gandia-Trasmediterranea en Memorial Toni Herreros.
  • Las inscripciones de los participantes a la IX 10k Nocturno Playa de Gandia- Trasmediterranea en Memorial Toni Herreros, se realizarán a través de la pagina web: 10kgandia.com

 

La cuota de inscripción será:

 • desde 01 de marzo hasta el 15 de marzo 7 € (o hasta llegar a las 1.000 inscripciones)
 • desde 16 de marzo hasta el 10 de mayo 8 €
 • desde 11 de mayo hasta el 31 de mayo 10 €
 • desde 01 de junio hasta el 10 de junio 12 €

 

Las inscripciones estarán abiertas hasta las 23:59 h. del miércoles 10 de junio o hasta agotar las 4.000 inscripciones.

No se devolverá el importe de la inscripción en caso de no realizarse la prueba por motivos climatológicos y/o otros que no sean competencia del organizador de ésta.

 

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA

Art. 9. La entrega de dorsales tendrá lugar a partir del viernes día 12 de junio, de 18:30 a 21:00 h. y el sábado día 13 de junio de 10:00 a 14:00 h. al HOTEL RH BAYREN (UBICACIÓN). En horario de tarde, el sábado los dorsales se entregarán en la zona de salida, en la avda.de la Pau (en la plaza junto a playa Varadero – UBICACIÓN), antes de la prueba de 17:00 a 20:30 h, previa presentación del D.N.I, Carnet de Conducir o Pasaporte.

 

Art. 10.- La organización no se hace responsable de los daños que durante el transcurso de la prueba puedan ocasionarse los participantes o a terceras personas; no obstante, todos/aslos participantes estaráncubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes, de acuerdocon el Real Decreto 1428/2003, del Reglamento de Circulación.

Art. 11.- Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Juez Árbitro, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. Si son desestimadas por éste se podrá presentar reclamación por escrito y acompañada de un depósito de 100 € al Jurado de Apelación. En el caso de la resolución fuese favorable se devolvería el depósito de 100 €. Si no hay Jurado de Apelación la decisión del Juez Árbitro es inapelable.

 

Art. 12.- Medidas de seguridad y de control de las llegadas y meta de las carreras en ruta:

No está permitido (en aplicación del Artº 144 del RIA) correr acompañado de personas no participantes en la misma, vayan a pie o en algún tipo de vehículo, ni llevar niños en brazos o en cochecitos, así como tampoco se permite correr con animales, carros, etc. Esta prohibición se extiende a toda la carrera y muy especialmente en la llegada a meta, siendo su inobservancia motivo de posible descalificación por parte del juez árbitro.

Art. 13.- Al inscribirse en la prueba, los/as participantes y de acuerdo con aquello establecido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), dan su consentimiento para que sus datos de carácter personal sean tratados e incorporados a un fichero titularidad de C.A. SAFOR TEIKA con el fin de gestionar la publicidad, promoción y difusión de la 10KN PLAYA DE GANDIA MEMORIAL TONI HERREROS, así mismo, quedan informados/das y dan su consentimiento sobre la posibilidad de que los datos sean cedidos a las empresas colaboradoras y/o patrocinadoras del evento, con el fin de hacer llegar promociones e información de éstas a los participantes, así como a los medios de comunicación para dar difusión y publicidad del acto.

Igualmente, declaran haber sido informados/as de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al domicilio social de C. A. SAFOR TEIKA, en Avda. Deportes, nº4 de 46701 Gandía (Valencia) o a través del correo electrónico comunicacio@clubatletismesafor.es

 

Art. 14.- Habrá servicio de ambulancia en el circuito y hospital de campaña situado en la zona de meta.

Art. 15.-Todos/as los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan la totalidad de este reglamento; en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

Art. 16.- La organización podrá prevenir, si fuera necesario, la realización de controles antidoping.

 

Art. 17.- Política de devolución. En caso de que por inclemencias del tiempo y/o por cuestiones ajenas a la organización se tuviera que anular la carrera, la/el participante no tendrá derecho a la devolución del importe correspondiente a la inscripción en esta. Sin embargo, dada esta circunstancia, la/el inscrita tendrá derecho a recibir los premios y regalos anunciados en el presente reglamento. Se anunciará oportunamente en la web oficial de la carrera el plazo y procedimiento de retirada de los premios. Una vez inscrito/a a la prueba, no tendrá derecho a la devolución del importe de inscripción.

 

Art. 18.- Responsabilidad. La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. La/el participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para participar en este tipo de prueba. La organización declina toda responsabilidad de los daños que las/los participantes puedan ocasionar o derivar de ellos a terceros durante la prueba.

 

Art. 19.- Todo aquello no contemplado en el presente reglamento, se regirá por las normativas y reglamentos de la FACV i RFEA para la presente temporada, así como todo lo reglamentado por instancias superiores.